Kosten

Intakegesprek  met ouders € 75,-
Spelsessie (45 min) € 75,-
Oudergesprek (of gesprek met school of   andere hulpverleningsinstantie) € 75,-

In sommige gevallen is het mogelijk om speltherapie (voor een gedeelte) vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars. Speltherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Bij elke zorgverzekeraar is de voorwaarde minimaal dat de speltherapeut ingeschreven staat bij een erkende beroepsvereniging. Voor Speltherapie is dat de  NVVS (Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten). Sommige zorgverzekeraars vragen aansluiting bij de RBCZ. Ook daar ben ik lid van.

U kunt uw zorgverzekeraar raadplegen om te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt. http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

Bij de gemeente is voor bijna iedereen een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt!

De kosten kunnen ook fiscaal aftrekbaar zijn. Bij niet doorgaan van een sessie is het belangrijk dat er minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Belangrijke gegevens speltherapeut

Beroepsregistratie NVVS
FVB lidmaatschap
Lid Kamer van Koophandel: 58624198
RBCZ licentie

BTW ID NL001299989B21

N

In het bezit van het PSBK-diploma. (Psycho Sociale Basis Kennis) Vanaf jan. 2017 door veel zorgverzekeraars als voorwaarde gesteld om voor vergoeding in aanmerking te komen.

N

Aangesloten bij: https://fvb.vaktherapie.nl  Sinds 1 januari 2017 is de NVVS toegetreden tot de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

N

EMDR staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing.

Dit betekent door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken. EMDR is kortdurend en een effectief bewezen methode. Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf zeer jonge leeftijd. Ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, ook nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt.

Elk kind is waardevol

Wormshoefweg 13a

6741 ZG Lunteren

info@speltherapiedeparel.nl
06-40952326