WELKOM BIJ SPELTHERAPIE DE PAREL

omdat uw kind een parel is

Welkom op de site van praktijk voor speltherapie ‘De Parel’

Op deze site is allerlei informatie te vinden over speltherapie. Zowel voor ouders als voor kinderen is er van alles te lezen en te zien. U kunt zelf beoordelen of ‘De Parel’ misschien iets voor u kan betekenen.
Ik zie een parel als iets heel waardevols. Daarbij leg ik verband met het kind. Elk kind is waardevol maar ziet dat zelf soms niet en ervaart hele andere dingen in het leven.
Door te spelen mogen kinderen zichzelf zijn, zichzelf laten zien. In de veilige beschutting van de spelkamer, vergelijkbaar met een schelp, staat het kind centraal. Langzaam gaat de schelp verder open en wordt de parel steeds meer zichtbaar.
In de spelkamer leren kinderen weer te stralen doordat ze gaan ontdekken hoe waardevol ze zijn.
Als speltherapeut vind ik het geweldig deze ontwikkeling van heel dichtbij mee te mogen maken. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging verlang ik ernaar dat een kind weer gaat stralen.

 

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De naam speltherapie geeft al aan dat er binnen de speltherapie vooral wordt gespeeld, want spelen helpt een kind zijn gevoelens te uiten.
Spel is de taal van het kind en in het spel speelt het kind zichzelf.

De basis van speltherapie wordt gevormd door het contact tussen de speltherapeute en het kind.Het is dan ook erg belangrijk dat het kind zich voldoende veilig voelt in dit contact. De therapeut zal aansluiten bij het spel van het kind om dit te bevorderen.

In het spel kan het kind verschillende ervaringen uitspelen, verwerken en met nieuw gedrag experimenteren. De therapeut helpt het kind hierbij door mee te spelen, ondersteuning te bieden en woorden te geven aan het spel en aan gevoelens. Wat betekent het veel voor een kind  als het gezien wordt! Dat kan al heel eenvoudig door zijn of haar gevoel te benoemen. Wat geeft dat een opluchting. Daarnaast wordt het kind gestimuleerd om in het spel te oefenen met nieuw gedrag en oplossingen te bedenken in lastige situaties. Op deze manier ontstaan er nieuwe inzichten en krijgt het kind langzaam meer grip op de omgeving.

Spel is de taal van het kind en in het spel speelt het kind zichzelf.
Persoonlijk

Ik ga uit van een persoonlijke benadering.
Het kind voorop.
Bouwen vanuit de relatie dat werkt het best.

Vakkundig

Ik blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen doe veel nascholing.
Ik contact met collega-speltherapeuten om elkaar scherp te houden.

Greet Kamphorst

Greet Kamphorst

Speltherapeut

Mijn naam is Greet Kamphorst, ben getrouwd met Theo en heb 2 zoons en 1 dochter. Inmiddels zijn ze alle 3 getrouwd en ben ik trotse oma van 4 kleindochters en 3 kleinzoons. Ruim 20 jaar heb ik ervaring in het basisonderwijs variërend werkzaam in onderbouw en middenbouw.

Het heeft mij bijzonder geboeid hoe kinderen bezig zijn met spelen en vooral hoe hun spel zoveel persoonlijke elementen bevat. Ook ben ik enorm geboeid naar achtergronden van kinderen om mij heen.

Dit heeft mij o.a. ertoe gebracht de opleiding tot speltherapeut te gaan doen. Met veel plezier heb ik deze opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, in 2013, afgerond. Ik ben tot de ontdekking gekomen hoe kinderen zich kunnen laten zien in spel maar vooral hoe kinderen moeilijkheden kunnen verwerken d.m.v. spel. Geweldig!

Daarnaast blijf ik op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en ben ik continue bezig met nascholing. Ook onderhoud ik contact met collega-speltherapeuten om elkaar scherp te houden.

Omdat Elk kind waardevol is

Wormshoefweg 13a

6741 ZG Lunteren

info@speltherapiedeparel.nl
06-40952326